Představenstvo akciové společnosti
LIF, a.s.

svolává
řádnou valnou hromadu,
která se koná 21.5.2019 od 14:00 hodin v sídle společnosti LIF, a.s., Jablonecká 7/22, 46001 Liberec.

Program valné hromady ke stažení:


Skupina LIF GROUP je holdingovým uskupením firem působících na českém trhu od roku 1991. Profiluje se zejména v oborech: pivovarnictví, chmelařství, poradenství, hoteliérství a developerské činnosti. Mateřská společnost LIF, a.s. spravuje holdingovou strukturu firem ve skupině, poskytuje jim odborná poradenství a vytváří co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost.

Její hlavní doménou je strategie a vize celé skupiny, kvalifikované poradenství a cílený rozvoj podnikání v jednotlivých oblastech výroby, obchodu, lidských zdrojů a stavebně investiční činnosti.


Motto: "Naše skupina je silná díky lidem, kteří v ní pracují. Jsme LIF GROUP."

SLUŽBY

PORADENSTVÍ


ÚČETNICTVÍ


INVESTICE A VÝSTAVBA


ŘÍZENÍ


IT SLUŽBY

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ